bn-herb.png
_0003_6.jpg
Opcje zaawansowane
Czwartek, 19-07-2018,   Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
Przebudowano kolejne drogi w gminie
19.12.2016Karol Stęplowski1408
grafika
Powiązane galerie:
grafika
Karol StęplowskiZdjęć: 7

Uprzejmie informujemy, iż w listopadzie zakończono realizację inwestycji pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109643L ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŻULIN I WOLA ŻULIŃSKA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3122L”. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ  operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Celem operacji była poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców miejscowości Żulin i Wola Żulińska.

Uroczystego otwarcia przebudowanej drogi dokonano z udziałem radnych gminy Łopiennik Górny, mieszkańców sołectwa Żulin i Wola Żulińska, a także przy obecności Wójta Jana Kuchty, Starosty Krasnostawskiego Janusza Szpaka, Wicestarosty Henryka Czernieja, dyr. ZDP Piotra Banacha.

Roboty wykonano na całym odcinku drogi, od km 0+000 do km 2+279 (z wyłączeniem odcinka od km 0+271,60 do km 0+431,80 – most na rzece Rejka, który wraz z przyległymi dojazdami jest w bardzo dobrym stanie technicznym). Zakres robót obejmował:

a)      wycinkę zakrzaczeń i karczowanie pni,

b)      wykonanie drogi dwukierunkowej z mijankami,

c)      wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+617 – 4,00 m, na pozostałym odcinku – 3,50 m, (na mijankach – 5,00 m),

d)     wykonanie i umocnienie poboczy o szerokości poboczy 0,75 m.

Należy podkreślić, iż inwestycję udało się zrealizować dzięki porozumieniu samorządu powiatu i gminy Łopiennik Górny, bez którego zadanie nie znalazłoby się na liście rankingowej i tym samym gmina nie otrzymałaby dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. W ramach porozumienia z Powiatem Krasnostawskim, wykonano przebudowę drogi powiatowejnr 3122L Łopiennik Dolny – Żulin - Rejowiec od km 9+435 do km 10+135. Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3122L obejmował wzmocnienie podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną. Roboty, których koszt wyniósł 307 431,12 zł, wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Zadanie sfinansowały wspólnie samorządy gminny i powiatowy.

Roboty budowlane na drodze gminnej wykonała firma: WOD-BUD z Kraśnika.

Koszt wykonania robót wyniósł: 677 123,02

Udział własny Gminy Łopiennik Górny: 246 270,02 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020: 430 853,00 zł

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn10.png
bn11.png
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
LL2014.jpg
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 2564427
«»