bn-herb.png
_0004_5.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 21-05-2019,   Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Łopiennik Górny
10.03.2017Karol Stęplowski1698

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Łopiennik Górny

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Łopiennik Górny z dnia 09 marca 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łopiennik Górny informuję, że w dniach od 13 marca 2017 r. do 23 marca
2017 r.
odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łopiennik Górny.

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez gminę w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Komitetu wchodzą m.in. mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Łopiennik Górny oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Łopiennik Górny.

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

1)      przedstawiciele mieszkańców - załącznik Nr 1;

2)      przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Łopiennik Górny - załącznik Nr 2;

3)      przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Łopiennik Górny - załącznik Nr 3.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopiennik Górny, na stronie internetowej gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łopiennik Górny w godzinach pracy Urzędu Gminy do dnia 23 marca 2017 roku. Zgłoszenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn10.png
bn11.png
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
LL2014.jpg
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3512587
«»